1
a

1. Pomoc i obsługa prawna:

w bieżącej działalności gospodarczej podmiotów branży transportowej, w zakres  której wchodzi:   pomoc w rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu działalności  transportowej, przygotowywanie opinii prawnych,   sporządzanie umów oraz innych niezbędnych dokumentów niezbędnych  w prowadzeniu działalność transportowej, udzielanie porad prawnych,   rejestracja oraz przekształacenia podmiotów gospodarczych. 

2. Windykacja należności:

przedsądowa,   nadzór nad terminowa spłatą zadłużenia,  negocjowanie i zawieranie ugód,  przygotowywanie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia,   prowadzenie spraw sądowych,   wszczynanie oraz nadzorowanie egzekucji komorniczych,  Europejski nakaz zapłaty.

3. Reprezentacja sądowa przez profesjonalnych

pełnomocników w sprawach cywilnych, gospodarczych

oraz z zakresu prawa pracy:

 sprawy o zapłatę w tym: za fracht, o wypłatę  odszkodowań, o wypłatę diet, o wypłatę ryczałtów, wszelkie inne sprawy sporne,  reprezentacja przed KRS. 

4. Reprezentacja  przez profesjonalnych pełnomocników

przed organami administracji publicznej oraz przed

sądami administracyjnymi.

Oferta specjalna dla branży transportowej

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowa obsługa branży transportowej. W ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz przewoźników zapewniamy rzetelne wsparcie w następującym zakresie:
Strona Główna Oferta O kancelarii Kontakt Branża Transportowa © cogitus 2014 Branża Transportowa