1
a

Kancelaria Radców Prawnych Cogitus Spółka Partnerska

tel.  +58 621 82 82 tel.  +58 669 20 50 fax  +58 669 20 55 mail: kancelaria@cogitus.net.pl ul. Słupecka 9/1, 81-316 Gdynia Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod nr 0000445957. Akta rejestrowe Spółki prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, pok. B48, III piętro (nr telefonu do Sekretariatu Wydziału (58) 32-13-835). NIP: 586-228-05-37 Nr rachunku bankowego: PL 86 1440 1026 0000 0000 1514 1824
Strona Główna Oferta O kancelarii Kontakt Branża Transportowa © cogitus 2014 Kontakt